श्रीमद्भगवद्गीता (भावार्थ सहित) – अध्याय-१८

Share

श्रीमद्भगवद्गीता (भावार्थ सहित) – अध्याय-१८ अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् । त्यागस्य च हृषिकेश पृथक्केशिनिषूदन ।।१॥   श्री भगवानुवाच काम्यानां  कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवायो विदु: । सर्वकर्मफ़लत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा  ।।२॥   त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषीण:  । यज्ञदानतप: कर्म न त्याज्यमिति चापरे ।।३॥   निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम …

श्रीमद्भगवद्गीता (भावार्थ सहित) – अध्याय-१७

Share

श्रीमद्भगवद्गीता (भावार्थ सहित) – अध्याय-१७   श्लोक १ देखि ५    सम्म अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रध्दयान्विता:। तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तम :।।१॥ श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रध्दा देहिनां सा स्वभावजा । सात्त्विकी राजसी चिव तामसी चेति तां शृणु ।।२॥ सत्वानुरुपा सर्वस्य श्रध्दा भवति भारत । श्रध्दामयोअयं पुरुषो …

भागवतगीता अध्याय १० को नेपालीमा भावानुबाद ।

Share

भागवतगीताको अध्याय दश नेपालीमा भावानुबाद भगवान श्रीकृष्ण भन्नु हुन्छ- हे महाबाहु अर्जुन ! तिमि फेरी पनि मेरा परम उपयोगी कुरा सुन, जुन कुरा तिमीलाई प्रिय लाग्ने छ र तिम्रो प्रसन्नता रहने हितको कामना सहित बताउछु । मेरो प्रभाव र उत्पतिलाइ न देवतागण न महर्षिहरुले नै जान्दछन किनकि म नै देवता …

श्रीमद्भगवद्गीता- (भावार्थ सहित )अध्याय-१६

Share

अध्याय १६   श्लोक १ देखि ५    सम्म   भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थित : । दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ।।१॥ अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग: शान्तिरपैसुनम् । दया भुतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रिरचापलम् ।।२॥ तेज: क्षमा धृति: शौच मद्रोहोनातिमानिता । भवन्ति सम्पदं दैविमभिजातस्य भारत ।।३॥ दम्भो दर्पोअभिमान्श्च क्रोध : पारुष्यमेव च । अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपादमासुरीम् …

अध्याय : ८ भागवतगिताको नेपालीमा भावानुवाद |

Share

अध्याय : ८ भागवतगिताको नेपालीमा भावानुवाद | अर्जुनले बिन्ति गर्नु हुन्छ ! हे पुरुषोत्तम, यो वह ब्रह्म के हो ? अध्यात्म के हो ? कर्म के हो ? अधिभूत कसलाई भनिएको हो ? र अदिदेव कसलाई भनिन्छ ? अधियज्ञ के हो ? यो यहा यस देहमा कसरि रहन्छ ? र …

भागवतगीता- अध्याय ७ को नेपालीमा अनुबाद ।

Share

भगवान श्रीकृष्णले भन्नु हुन्छ – हे पार्थ म मा अनन्य प्रेमले मेरै परायण भै दत्तचित्त भएर योग साधनामा लागेका तिमि निसन्देह जुन प्रकारले सम्पूर्ण विभूति, बल एश्वर्यहरुको गुणले मलाइ जान्ने छौ त्यो समग्र ज्ञानलाई तिमिले सुन म तिमीलाई बिज्ञानसहित यो आत्मतत्वज्ञान समग्र रुपमा बताउछु |जसलाई जाने पछि फेरी यो जगतमा …

भागवतगीता अध्याय – ६ को नेपालीमा भावार्थ

Share

भागवतगीताको अध्याय – ६ को नेपालीमा भावार्थ भगवानले भन्नुहुन्छ ! जो मनुष्य कर्मफलको इच्छा र चाहना नराखी कर्म कर्तब्य गर्दछ, त्यस्तो व्यक्ति वास्तविक योगी र सन्यास हो | खालि अग्निकर्म त्याग गर्ने सन्यासी हुन् सक्दैन र मात्र कर्म योग त्याग्ने योगी हुन् सक्दैन | हे अर्जुन ! जसलाई कर्मको त्यागरुप …

भागवत गीता- एक अध्ययन

Share

अध्याय: ६, ६ श्लोक देखि १० श्लोक बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित: | अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ||६|| जितात्मन : प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित: | शितोष्णसुखदु:खेषु तथा मानापमानयो: ||७|| ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कुटस्थो विजितेंद्रिय: | युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकान्चन ||८|| सुह्रिन्मीत्रार्युदासिनमध्यस्थव्देष्यबन्धुषू | साधुश्वपि च पापेषु समबुध्दीर्विशिष्यते ||९|| योगी युन्जित सततमात्मानम् रहसि स्थित: | एकाकी यतचीत्तात्मा …

भागवतगीता अध्याय ५ को नेपालीमा भावानुवाद

Share

अर्जुनले बिन्ति गर्दछन ! हे कृष्ण हजुरले कर्मको परित्याग सन्यासको कुरा गर्नुहुन्छ र पनि कर्मयोगको प्रसंशा पनि गर्नुहुन्छ | कर्मकै अनुष्ठान गर्ने कुरामा जोड दिनुहुन्छ | त्यसैले यी दुइमध्ये मेरो लागि उपयुक्त कल्याणकारी मार्ग बन्न सक्छ त्यसलाई भन्नुहोस | यो सुनेर भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ: कर्म सन्यास र कर्मयोग यी …

श्रीमद्भगवद्गीता

Share

श्रीमद्भगवद्गीता- बन्दना: शान्ताकारम भुजकसयम पद्मनाम सुरेसम विश्वाधारम गगन सदृश्यम मेघ बर्णम सुभान्गम लक्ष्मिकान्तं कमलनयनम योगिर्भिन्दा नगम्यम बन्दे बिष्णु भवहरम सर्बलोकै नाथक- त्वमेव माता च पिता त्वमेव | त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव || त्वमेव बिद्या द्रविणम् त्वमेव | त्वमेव सर्वम् मम देव देव || महाभारत कथा धेरै जसो हिन्दुहरुले पढेकै …