Month: July 2024

जरिबुटी परिचय – सर्पगन्धा ( ब्लड़प्रेसरको लागी उपयुक्त जरिबूटि )

ब्लड प्रेसरको चमत्कारी जरीबुटी सर्पगन्धा ? सर्पगन्धा घनवटी सर्पगन्धबाट व्युत्पन्न आयुर्वेदिक औषधि हो, यो फूल फुल्ने बिरुवा हो यसको बोटानिकल नाम Rauvolfia serpentina हो ।संस्कृतमा, सर्पगन्धले बिरुवाको जरा घुमेको र…