Category: स्वास्थ्य

प्रोस्टेट ग्रन्थि/प्रोस्टेट ग्रन्थि बढ्नु/ प्रोस्टेट क्यान्सर बारे एक चर्चा !!!

प्रोस्टेट ग्रन्थि के हो ? प्रोस्टेट ग्रन्थी  लोग्ने मान्छेको मुत्रासयको ठिक तल,  लिंग र मुत्रासय बिचमा रहेको हुन्छ । यसको…