Month: May 2022

कथा- जुना क्रमश: ९

बिहानै उठिन जुना दैलो कुचो बढार कुंडार गरिसकेपछि लिपपोतको धन्दा गर्न थालिन त्यो काम सकेर चक्रपानिले पधेरोसम्म पुराउन गए ।…