Month: January 2023

के ब्राह्मी/ घोडेटाप्रे (bacopa monnieri) ब्राह्मी/ घोडेटाप्रे चमत्कारी बुटी हो ?

      के ब्राह्मी/ घोडेटाप्रे (bacopa monnieri) ब्राह्मी/ घोडेटाप्रे चमत्कारी बुटी हो ? टोप्रे झार टोप्रे झार गोटू कोला,…

कथा : जुना क्रमश-१८

१८. लीलासंग उसको मामाघर गैकी झुमा बैनी हप्ता दिन सम्म फर्किन । किन फर्किन भनेर पिर लागिरहेको थियो । लीलालाइ…