Month: April 2024

अर्कपुष्पी लहरा साँच्चै एउटा अदभूत आयुर्वेद जरीबुटी हो ?

अर्कपुष्पी : अर्कपुश्पी, चिरवेल , धुधिवेल , जीवन्ती /(Arkapuspi): Holostemma Creeper (Ringed Swallow-Wort) अर्कपुश्पी एक रुखमा एजेरुको रुपमा लहरादार बनस्पती हो । यो लहरा र फुलबाट दुध जस्तो देखिने सेतो…

कथा- जुना -२४ क्रमश :

  गाउ भरि खेतिपाती स्याहार्ने माचो  थियो । गाउघारका सबै मिलेर अर्नो मर्मो लाएर सबै गाउ कै खेति पाती लाउने स्याहार्ने चलन थियो । सबैको खेतीपाती स्याहारेर सक्यौ । करिब…