रुद्र ज्ञवाली-
रुद्र ज्ञवाली-

हात मल्दै खुसामद कसैको गरिएन
इमान बेचेर रिसवत कमिसन चरिएन
यिनै त हुन प्रमाण-पत्र योग्यताको
देख्नु भएन फेरी बढुवामा परिएन

Leave a Reply