FacebookTwitterGoogle+Share

उही शहर, उही कोठा, उही ओछ्यान तर आज लागिरहेछ नया नौलो र अनुपम अपुर्ब उमंग छाइरहेछ मन र मस्तिष्कमा आशाका उर्जाशील किरणहरु कोठाभरी छरिरहेछ ।   एउटा महाभारत जिते जस्तै युध्द जितेको महारथी जस्तै बाहिर जतिसुकै चिसो किन नहोस रुख बिरुवाहरु कठ्याङ्ग्रिएका भएपनि जीवनको बाच्ने अभिलाषासंगै न्यानो स्पन्दनको  जिजीबिषाले अन्तत …

    द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च । क्षर: सर्वाणी भूतानि कुटस्ठोअक्षर उच्यते ।।१६॥ उत्तम : पुरुषस्त्वन्य : परमात्मेत्युदाहृत : । यो लोकेत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर : ।।१७॥ यस्मात्क्षरमतितोअहमक्षरादपी चोत्तम: । अतोअश्मी लोके वेदे च प्रथित: पुरुषोत्तम ।।१८॥ यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् । स सर्वविद्धजती मां सर्वभावेन भारत ।।१९॥ इति …

बैकुण्ठ राज आचार्यज्यु को कविता संग्रह” न्यास्रो जन्मभूमिको” को समिक्षा सहितको श्रष्ठा सम्मान कार्यक्रममा मलाइ पनी श्रष्ठाको रुपमा सम्मानको आमन्त्रण आयो । पहिला त् अचम्म परे । म टेक्सासमा बसाइसराइ गरेकै बर्शदिन पनि भएको छैन । मेरो “कलेजो फेरेको मान्छे”पुस्तकको बारेमा कार्यक्रमका बरिष्ठ व्यक्तित्व प्रभात दीक्षितजीलाई कृष्ण ज्ञवालीजीले सुनाउनु भएको रहेछ । …

    यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवास्थितम् । यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतस : ।।११॥   यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेअखिलम् । यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ।।१२॥   गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । पुष्णामि चौषधी: सर्वा: सोमो भूत्वा रसात्मक:।। १३॥   अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहामाश्रित:। प्राणापानसमायुक्त: पचाम्यन्नं  चतुर्विधम् ।।१४॥   सर्वस्य चाहं हृदि …

बाची रहनका लागि मैले मर्ने डर छोडी  दिए खुशी जीवनका लागि मैले मर्ने डर छोडी दिए   माया गर्छु जगतलाई माया छर्छु  संसारमा प्रेम गर्छु सबैलाई त्यै भएर इर्श्या छोडी दिए   धन भर  के गर्नु र न माया छ न मन छ भित्र लोभले छोडेन कैले र त कमाउन …

न तद्भासयते सूर्यो न सशाङ्को न पाचक: । यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्भाम परमं मम ।।६॥   ममैवांशो जिवलोके जीवभूत: सनातन । मा: षष्ठानीन्द्रियाणी प्रकृतिस्थानि कर्षति ।।७॥   शरिरं यदवाप्नोति  यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर : । गृहित्वैतानी सन्याति वायुर्गन्धानिवाशयात्  ।।८॥   श्रोत्रं चक्षु : स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च । अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते  ।।९॥ …

माथि पुगेर आफ्नै धरातल कतिन्जेल भुल्छौ साथी  बेइमानिको कमाइमा राज कतिन्जेल गर्छौ  साथी    आफु माथि पर्दा सबै कुरा भयो न्यायोचित भन्छौ तल पर्नेबित्तिकै किच किच कतिन्जेल गर्छौ साथी    त्यहि कुरा आफुले गर्दा ठिक ठाक छ भनिरन्छौ अरुले सोहि कुरा गर्दा कतिन्जेल रना पर्छौ साथी    गरेको ति पाप …

  श्रीभगवानुवाच उर्ध्वमुलामध: शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् । छन्दासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ।।१॥   अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणाप्रवृध्दा विषयप्रवाला: । अधश्च मुलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्यलोके ।।२॥   न रुपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा । अश्वत्थमेनं सुविरुढ़मूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ।।३॥   तत: पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूय: । …

अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन्गुणानेतानतितो भवति प्रभो । किमाचार: कथं चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते ।।२१॥ श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृतीं च मोहमेव च पाण्डव । न व्देष्टि सप्रवृत्तानि न निवृत्तनि  काङ्क्षति ।।२२॥ उदासिनवदासिनो गुणर्यो न विचाल्यते । गुणा वर्तन्त इत्येव योअवतिष्ठति नेङ्गते ।।२३॥ समदु:खसुख: स्वस्थ: समलोष्ठाश्मकाञ्चन  । तुल्यप्रियाप्रिये धिरस्तुनिन्दात्मसंस्तुती : ।।२४॥ मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारि पक्षयो । सर्वारम्भपरित्यागी …

  कर्मण: सुकृतस्याहू: सात्त्विकं निर्मलं फलम् । रजसस्तु फलं दु;खमज्ञानं तमस: फलम् ।।१६॥ सत्तवात्सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । प्रमादमोहौ तमसो भवतोअज्ञानमेव च ।।१७॥ उर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा: । जघन्यगुणवृतिस्था अधो गच्छन्ति तामसा:  ।।१८॥ नान्यं गुणेभ्य : कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोअधिगच्छति ।।१९।। …