FacebookTwitterGoogle+Share

शंख प्रक्षालन यो पनि एक बिशिष्ठ धौती क्रिया हो / हाम्रो शरीरको आत आमाशयको आकार शंखको जस्तो छ / त्यसैलाई सफा गर्ने क्रियालाई शंख प्रक्षालन भनिएको हो / योग शास्त्रमा यसलाई वारिसार -धौती क्रिया पनि भनिन्छ / हाम्रो शरिर पनि एक किसिमको अव्दितिय यन्त्र हो / सबै यन्त्रहरुको बेलाबेलामा मर्मत …

              श्री भगवानुवाच इदं शरिरं कौन्तेय  क्षेत्रमित्यभिधीयते । एतध्यो वेत्ति तं प्राहु: क्षेत्रज्ञ इति तव्दिद :।।१॥ क्षेत्रज्ञं चापि मां विध्दि सर्वक्षेत्रेषु भारत । क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं  मतं मम ।।२॥ तत्क्षेत्रन् यच्च यादृक्च यव्दिकारि यतश्च यत् । स च  यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ।।३॥ ऋषिभिर्बहुधा …

कुरा लगाउनेले घुमाएर उल्टो गर्छन कहिले यताको कहिले उताको ठाउ सार्छन मित्र हुन् भन्दैमा कहा हुन्छ र हजुर सम्बन्धमा पनि उनले मिठो जहर छर्छन !

लाज शरम पचाएर ढाँटछन उनि कैची चलाएर इमान काट्छन उनि फाइदा मिल्यो भने के फरक पर्छ थुकेको थुक पनि चाटछन् उनि

(६) त्राटक Continuous gazing त्राटक भनेको हठयोगमा कुनै एक बस्तुलाई एक टकले आखा नाझिम्कैकन हेर्ने बिधि हो /यो पनि एउटा किसिमको ध्यान हो / मनको एकाग्रता एवं स्थिरताको लागि घ्युको बत्तीमा त्राटक गर्नु सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ /त्राटकमा निमग्न हुन् रातको समय उपयुक्त हुन्छ / सफा स्वश्च्छ र किरा किरि नआउने …

          अध्याय १२    अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां  के योगवित्तमा: ।।१॥ श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मानो ये मां  नित्ययुक्ता उपासते । श्रध्दया परयोपेतास्ते मे युक्त्ततमा मता :।।२॥ ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्यपासते । सर्वत्रगमचिन्त्यं च कुटस्थमचलं ध्रुवम् ।।३॥ सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुध्दय: । …

नियतिको खेल यस्तै खेल्यो जिन्दगीले जीतलाई भन्दा हारलाई झेल्यो जिन्दगीले कति कम्मर कसिरहे प्रगति गर्छु भनि हातमा लाग्यो सुन्य ठेल्यो जिन्दगीले पसिना त फगत ब्यर्थमै बगाउदै बित्यो मनका लड्डु रमाएर नै गयो जिन्दगीले के कनै कति नै गरुला भन्ने थियो मनमा असमयमा मलाइ धोका दियो जिन्दगीले

          अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मासंज्ञितम् । यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोअयं विगतो मम ।।१॥   भवाप्ययौ हि भुतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । तत्त्व: कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपी चाव्यम् ।।२॥   एवमेतध्यथात्थ तवमात्मानं परमेश्वर । द्रष्टुमिच्छामि ते रुपमैश्वरं पुरुषोत्तम ।।३॥   मन्यसे यदि तच्छक्यं माया द्रष्टुमिति प्रभो । योगेश्वर ततो …