छाहरीको खोज्दै उ निक्लिएको थियो

गर्मीको राप बाट उ निक्लिएको थियो

 

थुप्रै कुण्ठा मनमा , थिए मनमा राको

गुम्सिइ भित्र भित्रै उ निक्लिएको थियो

 

खुला आकाश भित्र, सितल छहारीको  

खोजीमा सदा झैँ  उ निक्लिएको थियो

 

अन्तर मन भित्रका अन्तर व्दन्दलाइ

समाधानकै लागि उ निक्लिएको थियो

 

तगाराहरु  बाधा थिए बाटाहरु बन्द थिए,

बाटो खोल्नकै लागि उ निक्लिएको थियो

 

छाहरीको खोजीमा उ निक्लिएको थियो

गर्मीको  राप बाट उ निक्लिएको थियो

 

०७/१०/२०१८

 

Leave a Reply