Month: November 2023

दर्शन -१८ ( बौध्द दर्शन : दुख विनाशको मार्ग ) क्रमश

४. दुख विनाशको मार्ग  दुख विनास अथवा दुख निरोधको मार्ग के हो ? आर्य अश्तांगिक मार्गलाइ ब्याख्या गरिएको छ । जुन तिन भाग ज्ञान (प्रज्ञा ) सदाचार ( शिल) र…

जीवन यात्रा …१

मैले कहिल्यै बिर्सन सक्दिन त्यो क्षण मेरो सुक्ष्म सरिरलाइ अस्पतालबाट निकालियो । म रुदै थिए, मेरो मुखमा केहि बस्तु राखेर दगुराउदै थियो, स्थुल सरिर भएको कालो मान्छेले । सायद यसैलाई…

दर्शन -१७ ( बौध्द दर्शन ) क्रमश :

बुध्दका साधारण बिचार : सिध्दार्थ गौतमले ज्ञान   प्राप्त गरेपछि बुध्द भएका थिए । जब बुध्द निराहार तपस्या त्याग गरेर अल्पहार खाना खाएर तपस्यारत भएका थिए ।तब उनका पांच शिष्यले बुध्दलाई…