पुण्डरी अर्याल
पुण्डरी अर्याल

अध्यात्मको बाटोमा। ..
ओमकार आध्यात्मिक जगतको पवित्र र रहस्यात्मक ध्वनी भनेर मान्ने गरिन्छ | यो शब्द आध्यामिक जगतको शक्तिशाली ध्वनी हो | हजारौ बर्ष अगाडी प्रत्युपादक हिन्दुहरुको पवित्र ग्रन्थ बेदको सार हो, उपनिषद्हरुको सार हो, ओमकार बेदको संगीत हो, ब्रमाण्डको ब्रह्म हो, ब्रह्माको पनि ब्रह्म हो |ओम् कार पिताको पिताको पनी पिता हो | यो मन्त्रको पनि मन्त्र हो | साच्चै भन्ने भने हो यो महा मात्र हो | ओमकार ध्वनी बिनाको कुनै मन्त्र हुन् सक्दैन | यसलाई ब्रह्म धुन भन्दा पनि हुन्छ | यो लय हो यहि लयबाट ब्रह्ममा पुग्ने महा मन्त्र हो | यो ध्वनी प्रब्रह्म परमेश्वरले मन पराउने संगीत हो, यसैको माध्यमबाट नै आध्यामिक यात्रा शुरु गर्न सक्नु हुन्छ | ओमकार पवित्र ध्वनी ब्रमाण्डको गित संगीत हो | यो अनन्त छ | ब्रमाण्डको सत्य, साचो, अत्यावस्याक सुन्दर जीवनको ब्रह्म र आत्मानुभूति हुने असाध्यै गहिरो र सुक्ष्म ज्ञान सिध्द गर्ने वाहक पनि हो | ओमकार बाटै आत्म ज्ञान हासिल हुने कुरा पनि प्रामाणिक छ | ओमकार एक चमत्कारी, रहस्यमय र पवित्र महामंत्र हो जसलाई कुनै मन्त्रको प्रारम्भ र अन्त्यमा नजोडेसंम त्यो शक्तिशालि मन्त्र बन्ने सक्दैन | रिग वेदबाट एक शक्तिशाली मन्त्र गायत्री मन्त्र ल्याइएको छ | जो हामि बीच प्रिय छ | संगीतमय छ |

ॐ भूर्भुवस्व: |
तत्सवितुर्वरेण्यम् |
भर्गो देवस्य धीमहि |
धियो यो न: प्रचोदयात् |

Leave a Reply