Category: आयुर्बेद तथा जडिबुटी

अर्कपुष्पी लहरा साँच्चै एउटा अदभूत आयुर्वेद जरीबुटी हो ?

अर्कपुष्पी : अर्कपुश्पी, चिरवेल , धुधिवेल , जीवन्ती /(Arkapuspi): Holostemma Creeper (Ringed Swallow-Wort) अर्कपुश्पी एक रुखमा एजेरुको रुपमा लहरादार बनस्पती हो । यो लहरा र फुलबाट दुध जस्तो देखिने सेतो…

के गाँजा गुणकारी जरिबूटी हो ?

गाँजालाई अंग्रेजीमा marijuana, hemp र cannabis भनिन्छ भने यसको बोटानिकल नाम   Cannabis sativa हो । The plant contains the mind-altering chemical delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) वैज्ञानिक रिपोर्टहरूमा प्रकाशित प्रतिवेदनले 10 लागूपदार्थको…

सिस्नो(nettle) सागको के के फाइदा छन् ?

   सिस्नो stinging nettle पहाडतिर खेतबारी, जंगल जहा तही सिस्नो पाइन्छ । सिस्नो छुदा पोल्छ । पहाडी भेकमा सिस्नोको साग खानछान । यसको साग असाध्यै स्वादिलो हुन्छ । सिस्नोलाइ अंग्रेजीमा …

जरिबूटी- कन्टकारी/बृहती (thorn nightshade)

  कन्टकारी/बृहती (thorn nightshade) बृहती झाडी (वृहती / Solanum indicum ) बृहती (बृहती) लाइ हिन्दीमा बन भन्टा/ बढी कटेली भनिन्छ । अंग्रेजीमा यसको नाम indian nightshade /poison berry /bush tomato…

जरिबूटी परिचय- चरी अमिलो (Oxalis corniculata)

  चरी अमिलो procumbent yellow sorrel चरी अमिलोलाइ हिन्दीमा अमृत सक, टिन्पुटिया, चंगेरी, अमरुल, खट्टी बूटी भनिन्छ । चरी अमिलोको बोटानिकल नाम Oxalis corniculata हो । जहातही पाइने घाँस हो…

जरिबूटी परिचय – पुनर्नवा (Boerhavia diffusa)

  पुनर्नवालाई अंग्रेजीमा hogweed, tarvine and spiderling भनिन्छ । यसको बोटानिकल नाम बोरहेविया डिफुजा Boerhavia diffusa भनिन्छ । आयुर्वेद चिकित्सामा बारम्बार प्रयोग हुने जरिबुटी मध्ये पुनर्नावा एक हो । साना…