Month: May 2024

कथा- जुना -२५ क्रमश :

दिदीको छोरो पुडकेले गाइ दुहेर दुध कराहीमा खान्यायो । बाबुले दुध तताउन लाग्यो । हामीले थाकेको सरिरलाइ बिसायौ । सानी छोरी र छोरालाइ बल्ल बल्ल उठाएर दुध भात बनाएर खुवाउन…