अध्याय १८    श्लोक ३१ देखि ३५ सम्म

FacebookTwitterGoogle+Share

यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च ।

अयथावत्प्रजानाति बुध्दि : सा पार्थ राजसी ।।३१॥

अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमासावृता ।

सर्वार्थान्विपरितान्श्च बुध्दि: सा पार्थ तामसी ।।३२॥

धृत्या यया धारयते मन: प्राणेन्द्रियक्रिया : ।

योगेनाव्यभिचारिन्या धृति: सा पार्थ सात्त्विकी ।।३३॥

यया तु धर्मकामार्थान्ध्रित्या धारयते अर्जुन।

प्रसङ्गेन फ़लाकाङ्क्षी धृति: सा पार्थ राजसी ।।३४।।

यया स्वप्नं भयं शोकं विशादं मदमेव च ।

न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति: सा पार्थ तामसी ।।३५॥

 

भावार्थ: जुन बुध्दिले प्रवृति धर्म र अधर्म साथै कर्तब्य र अकर्तब्यलाइ यथार्थ ढंगले बुझ्दैन वा जान्दैन । त्यो बुध्दि राजसी हो । हे अर्जुन जसको बुध्दिले अधर्मलाई नै धर्म मानेको हुन्छ र जान्न योग्य पदार्थलाई उल्टा पाल्टो बिपरित ठान्दछ त्यो बुध्दि नै तामसी हो । हे अर्जुन अविचलित धृढ भै मन प्राण इन्द्रियाहरुलाई द्यान योगव्दारा बाधेर वा नियन्त्रण गरि धारण गर्दछ त्यो सात्त्विकी हो ।  तर हे अर्जुन फलको आश गरि सकाम इच्छावाला व्यक्तिले अन्त्यन्त आशक्तिले धर्म, कर्म र अर्थलाई धारण गर्दछ त्यो धारण शक्ति राजसी हो ।हे पार्थ ! दुष्टमति भएका व्यक्ति जुन धारणशक्तिले निद्रा भय चिन्ता र  दु:ख अनि मद् अभिमानलाई छाड दैन त्यो तामसी धारणा हो ।

 


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /homepages/6/d281313289/htdocs/hamronepal/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273