अध्याय १७    श्लोक १ देखि ५    सम्म

FacebookTwitterGoogle+Share

अर्जुन उवाच

ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रध्दयान्विता:।

तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तम :।।१॥

श्री भगवानुवाच

त्रिविधा भवति श्रध्दा देहिनां सा स्वभावजा ।

सात्त्विकी राजसी चिव तामसी चेति तां शृणु ।।२॥

सत्वानुरुपा सर्वस्य श्रध्दा भवति भारत ।

श्रध्दामयोअयं पुरुषो यो याच्छूध्द: स एव स: ।।३॥

यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसी राजसा:  ।

प्रेतान्भूतागणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना :  ।।४॥

अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना ।

दम्भाहङ्कारसंयुक्ता: कामरागबलान्विता: ।।५॥

 

भावार्थ : अर्जुनले बिन्ति गर्दछन, जो व्यक्ति शास्त्रको बिधिविधानलाइ छोडेर श्रध्दाभक्तिले युक्त भै यज्ञ पुजादी कर्म गर्दछन । हे कृष्ण तिनिहरुको  निष्ठा स्थिति कस्तो हो ? सात्विकी, राजसी वा तामसी कुन चाहि ! भगवान श्रीकृष्ण भन्नु हुन्छ ! समग्र देहधारीहरुको स्वभावबाट उत्पन्न हुने श्रध्दा सात्त्विकी, राजस र तामस तिन प्रकारका नै हुन्छन । त्यस बिषयलाई मसंग  सुन ! हे अर्जुन ! सबै प्राणिहरुको श्रध्दा तिनका अन्तस्करणको स्वभाव अनुरूप हुन्छ । जो पुरुष श्रध्दामय छ त्यसैले जसको जस्तो श्रध्दा छ, त्यो स्वयम पनि त्यहि हुन्छ । जो सात्त्विकी पुरुषहरु छन् ति देवतालाई पुज्दछन, राजसीजनहरुले यक्ष र राक्षसलाई पुज्दछन भने तामसीजनहरु भुतप्रेतलाई पुज्दछन र उसको आराधाना गर्दछन । जो मनुष्य शास्त्रविधि रहित उग्र तपस्या गर्दछन तिनीहरुको दम्भ अहंकारयुक्त भएका हुन्छन र कामना तथा आसक्तिजन्य मुढेबल युक्त पनि हुन्छन ।


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /homepages/6/d281313289/htdocs/hamronepal/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273