अध्याय १३ श्लोक १ देखि ५  सम्म

FacebookTwitterGoogle+Share

 

 

श्री भगवानुवाच

इदं शरिरं कौन्तेय  क्षेत्रमित्यभिधीयते ।

एतध्यो वेत्ति तं प्राहु: क्षेत्रज्ञ इति तव्दिद :।।१॥

 

क्षेत्रज्ञं चापि मां विध्दि सर्वक्षेत्रेषु भारत ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं  मतं मम ।।२॥

 

तत्क्षेत्रन् यच्च यादृक्च यव्दिकारि यतश्च यत् ।

स च  यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ।।३॥

 

ऋषिभिर्बहुधा गितं छन्दोभिर्विविधै: पृथक् ।

ब्रह्मसुत्रपदश्चैव            हेतुमध्दिर्विनिश्चितै: ।।४॥

 

महाभुतान्य हङ्कारो बुध्दिरव्यक्तमेव  च ।

इन्द्रियाणि दशैकं च पन्च चेन्द्रियगोचरा: ।।५॥

 

भावार्थ : भगवान भन्नुहुन्छ : हे अर्जुन यो शरीर क्षेत्र हो भनि जानिन्छ । यस शरिररूप क्षेत्रलाई जान्दछ त्यस्तो जान्नेलाई क्षेत्रज्ञ भनिन्छ र क्षेत्र र यस सम्बन्धि तत्व जानकार व्यक्तिलाई ज्ञानिजन भन्दछन । हे भरत बंश अर्जुन ! सबै क्षेत्रहरुमा म नै क्षेत्रज्ञ हुँ र जीवात्मा पनि म नै हु भनि बुझ , क्षेत्र र क्षेत्रज्ञ अर्थात बिकार रहित प्रकृति र पुरुषको तत्वलाइ जान्ने नै ग्यान हो भन्ने मेरो बिचार छ ।त्यो क्षेत्र जे होस्, जे बिचारवाला छ जसको कारणबाट जे भएको छ, त्यो क्षेत्रज्ञ र जो यसबाट प्रभावित भएका छन् । यी सबै बिस्तारमा म बाट सुन । क्षेत्र र क्षेत्रज्ञ तत्वको बिषयमा ऋषिहरुले धेरै प्रकारले बताएका छन् र बिबिध बेद मन्त्र अलगअलग रुपमा व्याख्या गरिएका छन् । ब्रह्म तत्वको बोध गराउने ब्रह्मसुत्रको ब्रह्मपदबाट पनि बयान गरिएको छ ।

पांच महाभुतका अव्यक्त, अहंकार, बुध्दि मूल प्रकृति र दश इन्द्रियहरु, एउटा मन र पांच इन्द्रिय शब्द, स्पर्श, रुप, रस, र गन्ध गरि  यो सरिरमा २४ वटा तत्वले युक्त छ ।

 


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /homepages/6/d281313289/htdocs/hamronepal/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273