भागवतगीता- एक अध्ययन। ..

FacebookTwitterGoogle+Share

अध्याय ९, श्लोक १६ देखि २० सम्म

अहं क्रतुरहं यज्ञ: स्वधाहमहमौषधम् ।
मन्त्रोअहममेवाज्यमहमंगीरहं हुतम् ।।१६॥

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह :।
वेधं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च: ।।१७।।

गतिर्भर्ता प्रभु : साक्षी निवास: शरणम् सुहृत् ।
प्रभाव: प्रलय: स्थानं निधानं बिजमव्ययम् ।।१८॥

तपाम्यहमहं बर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामी च ।
अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ।।१९॥

त्रैविद्या मां सोमपा: पूतपापायज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतीं प्राथयन्ते ।
ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोक मन्श्रन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् ।।२०॥

भावार्थ : म नै कर्ता हुँ, म यज्ञ हुँ , म नै स्वधा हुँ , म औषधि हुँ , घ्रित हुँ , म नै अग्नि हुँ र हवनरूप क्रिया पनि म नै हुँ ।समस्त जगतको उत्पन्न गर्ने पिता, जन्मदात्री माता र धारनपोषण गर्ने धाता र म हुँ पितामह बाजे पनि म हुँ । ज्ञान पनि म हुँ , पवित्र ओमकार अक्षर र ऋग्वेद, साम्बेद, तथा यजुर्बेद पनि म नै हुँ । प्राप्त योग्य परम्गतिअर्थात परम धाम पनि म हुम् , भरण पोषण गर्ने भर्ता सबका स्वामी पनि म नै हुम, सबै कुरा देख्न र थाहा पाउने साक्षी र सबैले शरण लिन योग्य बासस्थान निवास पनि मा नै हुँ । सबैको हित गर्ने, जगतको उत्पत्ति प्रलय स्थितिका आधार र निधान र अबिनासिनी कारण पनि मै नै हुम । हे अर्जुन म नै सुर्यरूपमा ताप हूँ , मैले नै पानीलाई शोषण गर्दछु र बादलबनाएर बर्षात ब्रिष्टि गराउछु ।म नै अमृत हूँ र म नै मृत्यु हुँ, मै नै सत् , असत पनि हुँ । जो व्यक्ति तिनै बेदलाई जानेर बेदोक्ति कर्म गर्दछ र सो को सोमरस पान गर्दछ । त्यस्ता कर्म योगीले यज्ञव्दारा मलाइ पुजा अर्चना गरि स्वर्गको चाहना गर्दछ । त्यो व्यक्ति आफ्नो कर्मको फल प्राप्त गरि स्वर्गमा देवताको दिब्यभोग प्रात गर्दछ ।


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /homepages/6/d281313289/htdocs/hamronepal/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273