भागवातागीता- एक अध्ययन

FacebookTwitterGoogle+Share

अध्याय ९, श्लोक ६ देखि १० सम्म
यथाकाशस्थितो नित्यं वायु: सर्वत्रगो महान |
तथा सर्वाणी भुतानी मत्स्थानीत्युपधारय ||६||
सर्वभूतानी कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् |
कल्पक्षये पुनास्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् ||७||
प्रक्रितिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पिन: पुन: |
भुताग्राममिमं क्रित्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ||८||
न च मां तानि कर्माणी निबंधन्ति धनन्जय |
उदासिनवदासिनमसक्तम् तेषु कर्मसु ||९ ||
मयाध्यक्षेण प्रकृति: सुयाते सचराचरम् |
हेतुनानेन कौन्तेय जगव्दिपरिवर्तते ||१०||

भावार्थ: जसरि सबैतिर चल्ने महान वायु आकाशमा नित्य रहेको हुन्छ | त्यसरीनै सम्पूर्ण प्राणि ममा नै स्थित छन् भन्ने तिमीले बुझ | हे कुन्तिपुत्र ! कल्पको क्षय भएपछी सारा प्रानिजगत मेरो त्रिगुनिमय प्रकृतिमा लिन हुन्छन र कल्पको प्रारम्भमा मैले नै फेरी तिनीहरुलाई सृष्टि गर्दछु | प्रकृतिको वशमा परेर पराधिन यो समग्र प्रानिजगतलाइ आफ्नो प्रभृति मायाशाक्तिलाई अंगालेर बारंबार रचना गर्छु | हे अर्जुन म ति कर्ममा आसक्त छैन उदासिन जस्यो मात्र देखिएको छु | र कर्महरुले म परमेश्वर लाइ बन्धनमा पार्दैनन | हे कुन्तिनान्दन ! म अध्यक्ष्य भएको त्रिगुनामायी प्रकृतिबाट चर अचर सहित समस्ताजगतको श्रीष्टि हुन्छ | यसैकारणबाट जगतको परिबर्तन भैरहंन्छ |


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /homepages/6/d281313289/htdocs/hamronepal/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273