भागवतगीता- एक अध्ययन

FacebookTwitterGoogle+Share

अध्याय : ८ श्लोक २१ देखि २८ सम्म

अव्यक्तो अ क्षर इत्युक्तस्तमाहू: परमां गतिम् |
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तध्दाम परमं मम् ||२१||
पुरुष: स पर: पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्चनन्यया |
यस्यान्त: स्थानि भुतानी येन सर्वमिदं ततम् ||२२||
यात्रा काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चिव योगिन 😐
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ||२३||
अग्निज्योतिरह: शुक्ल: षन्मासा उत्तरायम् |
तत्र प्रयाता गच्छति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना ||२४||
धुमो रात्रिस्तथा कृष्ण: षन्मासा दक्षिणायनम् |
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ||२५||
शुक्लकृष्णे गती ह्योते जगत: शाश्वते मते |
एकया यात्यनावृतिमन्ययावर्तते पुन: ||२६||
निते सृति पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन |
तस्मात्सर्वेशु कालेशु योगयुक्तो भवार्जुन ||२७||

वेदेशु यज्ञशु तप:सु चैव दानेशु यत्पुन्यफलं प्रदिष्टम् |
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाध्यम् ||२८||

ओं तत्सदिती श्रीमद्भागवत्गितासूपनिषत्सु ब्रह्मबिध्यां योगशास्त्रे श्रीकृष्णअर्जुनासम्बादे
अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमो अध्याय : //८//

भावार्थ : अव्यक्त अक्षर नामक अब्यक्त भावलाइ परम गति भनिन्छ | जसलाई प्राप्त गरेपछि फर्केर आउदैनन र चाहन्नन पनि किनकि त्यहि मेरो परम धाम हो | हे पार्थ त्यो अव्यक्त अनश्वर एबम सर्ब व्यापक परम पुरुषलै त अनान्यभाक्तिभावाले मात्र पाउन सकिन्छ जसमा समस्त प्राणिभुत्जगत रहेको छ र जसबाट यप ब्रह्माण्ड ब्याप्त छ |हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन ! जुन समय काल मा शरीरलाई त्याग गरेर गएका योगिजन फर्केर नआउने(अनाब्रिती) गतिमा पुग्दछन | जुनकालमा शरीर त्यागेर गएका योगिजन फेरी फर्केर आउने (आबृति) गतिमा प्राप्त गर्दछन | मैले दुइ कालका बारेमा भन्दछु | जुन काल या मार्गमा अग्निदेव प्रकाश दिन शुल्क पक्ष्यका, उत्तरायणका छ महिना अभिमान देवता पर्दछन त्यस मार्गमा शरीर त्यागेर गएका ब्रह्म्बेत्ता योगिजनहरु उपयुक्त देवताद्वारा ब्रह्मलोक प्राप्त गर्दछन |जुन काल समयमा मार्गमा धुवा तथा रात कृष्ण पक्ष्य छ, छ महिना दक्षिणायन काल पर्दछ | त्यस मार्गबाट शरीर त्यागेर गएका सकाम कर्म गर्ने भक्त चन्द्रमाको ज्योति प्राप्त गरेर ( पुन्य फल भोगेर) फेरी फर्केर आउदछ | किनकि शुक्ल र कृष्णपक्ष्य प्रकाशमय र अन्धकारमय जगत सनातनकालदेखी नै चलिआएको काल हो शुक्लपक्ष्य देवयान मार्गहो यसमार्गबाट जानेले पछी फर्केर आउनु पर्दैन र परम्गति पाउदछ | अर्को मार्ग कृष्ण पक्ष्य अन्धकारमय पित्रियान मार्गबाट जानेले फेरी फर्केर आउन पर्दछ, जन्म मरणको प्रक्रियामा आउदछ | हे अर्जुन यी दुवै मार्ग तत्व जान्ने कुनै पनि योगी आकर्षित (मोहित) हुदैन | यसकारण हे अर्जुन तिमिपनी सबै कालमा योगले परिपूर्ण होउ | बेदाध्ययन , यज्ञनुश्थान,तपस्या दान गर्ने कर्मलाइ पुन्यफल बताइएको छ | यी तत्व रहस्यलाई जानेपछि योगी पुरुष भक्तले त्यो सबै पुन्यफललाइ अतिक्रमण गरि परमेश्वरको सर्बोच्च सनातन परमधाम प्राप्त गर्दछ |
ओं तत्सदिती श्रीमद्भागवत्गितासूपनिषत्सु ब्रह्मबिध्यां योगशास्त्रे श्रीकृष्णअर्जुनासम्बादे
अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमो अध्याय : //८//


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /homepages/6/d281313289/htdocs/hamronepal/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273